Runlevel Leaderboard
Premium

Runlevel is a comprehensive index of running ability, the higher runlevel you get, the better running ability you are.We calculate your Runlevel based on your all activities, through Runlevel you can find your pace zones, and the best esitmated finished time for all corresponding distance.

Rank Public Name Runlevel
Ray Fong 64
柳青谷 59.9
Dennis Shao 59.6
4 林盈祥 59.5
5 楊志祥 59.3
6 羅偉郎 58.2
7 李新元 57.9
8 57.9
9 Kang Zi Jun 57.3
10 林尚平 57.2
11 魏君銘 56.9
12 Andy-kuo 56.9
13 張正賢 56.8
14 Kenny Tsui 56.7
15 RuNick Ip 56.2
16 羅俊宏 56.2
17 Ko Ching-Wen 56.1
18 欒奇叡 56.1
19 江勝裕 55.9
20 葉阿嘉 55.7
21 黃張維 55.6
22 葉昇達 55.4
23 顏佳豪 55.4
24 憲民 (緊緊緊 教練) 55.3
25 吳啓豪 55.1
26 潘明宏 55.1
27 Chung Him Lau 54.9
28 Ar Dy 54.7
29 王世賢 54.7
30 許晉明 54.7
31 JUN 54.5
32 Uriah 54.5
33 Michael Tsang 54.3
34 WC 54.3
35 鍾易霖 54.2
36 Rocky 54
37 Kao Ching Feng 53.9
38 Juno Yau 53.9
39 余文彥 53.8
40 Ray 53.8
41 張志明 53.8
42 Chen Wei Ming 53.6
43 李振億 53.6
44 Coach Hank 陳政翰 53.5
45 Tom 53.4
46 楊志明 53.3
47 Mika WT 53.3
48 Roy Han 53.2
49 謝世峰 53.2
50 羅譽寅 53.1
51 Lin John 52.9
52 米漿 52.9
53 Joseph 52.9
54 Eric313 52.9
55 丘怡昀 52.7
56 蕭朝文 52.6
57 吳檥宏 52.6
58 郭傑明 52.6
59 52.6
60 MH 52.6
61 eddy99 52.6
62 Dylan 52.5
63 林政豪 52.5
64 KaiLiWang 52.3
65 Tim 52.3
66 梓豪何 52.2
67 Ivan Chen 52.1
68 52.1
69 李柏岳 52.1
70 黃洛彬 52
71 吳烱益 52
72 Michael Wang 51.8
73 69170 51.8
74 Chenchih Huang 51.7
75 Ko Chiu 51.7
76 李子嘉 51.5
77 黃亮中 51.4
78 曾繼德 51.4
79 郭泰仲 51.4
80 Tony Liu 51.4
81 黃書韋 51.3
82 高賽 51.2
83 楊小羊 51.2
84 Derek 51.2
85 楊明曜 51.2
86 品帆 51.1
87 Wan Chi Ho 51
88 Derek Yuen 51
89 Vincent Chan 51
90 林延聰 51
91 吳爭融 51
92 Ryan 51
93 Endymion 51
94 Alex Liu 51
95 Chen Chiung Yu 51
96 施博翔 51
97 Raymond Liu 50.9
98 Sean Lan 50.8
99 MARC TIEN 50.8
100 Chi-Ming Chan 50.7
101 吳弘政 50.6
102 林鼎軒 50.6
103 TH 50.6
104 Jonas 50.6
105 Samuel Lo 50.5
106 阿明 50.5
107 白利 50.5
108 曾重賓 50.4
109 藍啓榮 50.4
110 Timothy 50.4
111 Jack 50.3
112 柯玉誠 50.2
113 ACAN 50.1
114 周建宏 50.1
115 26古旻晟 50.1
116 Ray Chang 49.9
117 Ryan Tsai 49.9
118 蘇峻玄 49.7
119 杨斌 49.7
120 Edward/吉胖貓 49.7
121 Sherman 49.6
122 Biao Li 49.6
123 塗孟儒 49.6
124 強尼 49.6
125 tommihui 49.6
126 Adam 49.5
127 Yin Ng 49.5
128 劉俊宏 49.4
129 Ho-cheng Yao 49.4
130 張志華 49.4
131 Johan Young 49.4
132 白品鍵 49.4
133 Jack Wong 49.3
134 Alethea 49.2
135 Yi-Hsing Jhan 49.2
136 戴延任 49.2
137 陳宗鑫 49.2
138 李岳龍 49.2
139 YUSHU LIU 49.1
140 Coach KaPo 49.1
141 49.1
142 練真雄 49
143 cooper 49
144 71209 49
145 A Zon 49
146 Sheng Hsuan Lin 48.9
147 劉天賜 48.8
148 Li Sun 48.8
149 王寶慶 48.7
150 嘴平猪之助 48.7
151 Harry Lin 48.7
152 螺絲哥 48.6
153 Alvin Lee 48.6
154 Mike 48.6
155 MLin 48.6
156 暱稱 48.5
157 振毅 48.5
158 陳文忠 48.4
159 Max CHEN 48.4
160 王冠翔 48.3
161 Kan 48.3
162 AsherZ 48.3
163 run forest run 48.2
164 李睿騰 48.2
165 Meng 48.2
166 高志明 48.1
167 李志榮 48.1
168 Yu Cao 48.1
169 白文正 48.1
170 winderwill 48.1
171 Lobo 48
172 小民 48
173 張勝凱 48
174 Alex 48
175 Gin Edward 47.9
176 王炯珵 47.9
177 楊志偉 47.9
178 陳裕昌Samuel 47.8
179 Miles 47.7
180 James Hung 47.7
181 Ven 47.7
182 劉祥霖 47.7
183 賴健興 47.7
184 韓忠龍 47.7
185 林志文 47.7
186 周靖棠 47.7
187 陳明昌 47.7
188 林聿旻 47.6
189 Trueman 47.6
190 Ike Cheng 47.6
191 Robert Chu 47.6
192 陳書瀚 47.6
193 王琮凱 47.6
194 fr0*****@gmail.com 47.6
195 Redsunlin 47.6
196 AGan 47.6
197 孫雩峰 47.5
198 Toni老大 47.5
199 Damon 47.5
200 121_梁晉榮 47.5
201 Alex Tsai 47.5
202 Jeffy 47.5
203 Jacky Chiu 47.4
204 Mac Lin 47.4
205 Eddie Hua 47.4
206 Sky 47.4
207 林廷恩 47.3
208 Eric Yang 47.3
209 Minor Lau 47.2
210 林澤浩 47.2
211 47.2
212 Chan Chun Chih 47.1
213 黃亘志 47.1
214 Ryan Jiang 47.1
215 chyeh 47.1
216 Jerry Tseng 47.1
217 張皓涵 47.1
218 Andy 47
219 林宸宇 47
220 阿宏 47
221 RH 47
222 Howard Chiu 47
223 曾耀群 46.9
224 David Tsai 46.9
225 Kevin Tsui 46.8
226 Gary Chen 46.8
227 Peter Chen 46.8
228 gary 46.8
229 Marco Kuo 46.8
230 Steve Huang 46.8
231 Wilfred Chung 46.7
232 賴俊憲 46.6
233 龔家賢 46.4
234 林哲緯 46.3
235 Greet 46.3
236 廖立民 46.2
237 吳國瑋 46.1
238 Vince Chen 46.1
239 Mike 46
240 Edmund 46
241 Jeff Chen 46
242 sanchi Chen 46
243 林聿毅 45.8
244 Eugene 45.8
245 chung chun yip 45.8
246 Uncle Seal 45.8
247 張阿其 45.8
248 Cw Lan 45.8
249 Garvin 45.8
250 kkLIU 45.8
251 Niko Wong 45.8
252 Poki 45.8
253 朱宏仁(小朱教練) 45.7
254 Billy Yuen 45.6
255 Tony Lin 45.5
256 古漢斌 45.5
257 James Lee 45.5
258 Sheng-Chen Wen 45.4
259 Jeffrey Liu 45.4
260 Sony Gao 45.4
261 張光煒 45.4
262 阿簡 45.4
263 Hower Cheng 45.3
264 Swimming Su 45.2
265 林芳宇 45.2
266 林威宇 45.2
267 Jason 45.2
268 暱稱 45.2
269 盧孔德 45.2
270 Mayaw Icilo 45.1
271 Alan 45.1
272 Chien-Hsien Wu 45
273 黃泓力 44.9
274 山姆、型男老爸 44.9
275 Ikai Tsai 44.9
276 王仕杰 44.9
277 Christopher Ho 44.8
278 白浪滔滔 44.7
279 Keven Peng 44.7
280 李坤峰 44.7
281 Ching Wan 44.7
282 張凱倫 44.7
283 Chuan Luen Wu 44.7
284 Ryan 44.7
285 Ian Guo 44.7
286 跑都跑了 44.6
287 許鬍鬚 44.6
288 Matthew Lam 44.5
289 Chia-Cheng Hsu 44.5
290 David Chou 44.5
291 Ken.Yu 44.5
292 陸怡堯 44.4
293 Pang Pang 44.4
294 Benson Gao 44.4
295 Samuel Szeto 44.3
296 ERIC 44.3
297 Brian Chu 44.3
298 66333 44.3
299 林宜賢 44.3
300 林明毅 44.3
301 Wayne Sham 44.2
302 William Chiang 44.2
303 Dickson 44.1
304 Cliff 44.1
305 KFCS 44.1
306 Charles Kuo 44.1
307 Byren Louie 44
308 Sam Siu 44
309 陳榮駿 43.9
310 姆斯 43.9
311 Porter 43.9
312 黃建宗 43.8
313 kaeuvien 43.8
314 Kyle Yeh 43.7
315 路易哥 43.7
316 ArnoldTsai 43.6
317 陳致安 43.6
318 張濯旻 43.6
319 王俊智 43.5
320 Zoxi 43.5
321 王若揚 43.5
322 張榮村 43.5
323 Henry Chen 43.5
324 Chester 43.5
325 許璧麟 43.5
326 Chun-Yu Lin 43.4
327 Kenny Lee 43.4
328 Ming 43.4
329 阿瑞 43.3
330 黃聖 43.3
331 Clement Yip 43.3
332 @湯尼黃@ 43.3
333 LanceLiu 43.3
334 Tsungwei Cheng 43.2
335 KK Tsao 43.2
336 TexFan 43.2
337 葉宣佐 43.1
338 Kevin Tsao 43.1
339 吳阿元 43.1
340 陳賢璟 43.1
341 李長一 43
342 帥伯 43
343 余秉奇 43
344 老翁 42.9
345 李宏泰 42.9
346 Joseph Chao 42.9
347 劉誌雄 42.9
348 Vito Chan 42.8
349 Henry Lee 42.8
350 Spike Yang 42.8
351 孙斌 42.8
352 Yu-Chia Hsu 42.8
353 朱承輝 42.7
354 DKHYOK 42.7
355 陳嘉仁 42.7
356 許彥豪(許願好) 42.6
357 04_黃建溢 42.6
358 楊叔翰 42.6
359 Topas 42.6
360 張鈞量 42.6
361 Josh 42.5
362 Justin Loo 42.5
363 陳恆德 42.5
364 SamYY 42.5
365 72709 42.5
366 吳政懌 42.4
367 Kuo-Chih Chen 42.4
368 陳建民 42.4
369 CC Ɔ 42.4
370 鄭匡寓 42.3
371 Ray 42.3
372 蔣清河 42.3
373 Shane Liao 42.3
374 James 42.2
375 om0901 42.2
376 hhw126 42.2
377 66642 42.1
378 Chien-cheng Lin 42.1
379 董建弘 42
380 Kelvin Ng 42
381 Vinci 王譯臨 42
382 huang yaolin 41.9
383 Simon Huang 41.8
384 Leon-Yu 41.8
385 張哲 41.7
386 郭思宏 41.7
387 Izero Lee 41.6
388 賴晉得 41.6
389 billy lei 41.5
390 Nathan 41.5
391 Wei-Bor Tsai 41.4
392 陳志偉 41.4
393 Joe Hsiao 41.4
394 MK Lee 41.4
395 徐勃曦 41.2
396 Jackey Ng 41.2
397 Marc Shih Kang Chien 41.2
398 一線EdwardHo 41.2
399 張博翔 41.2
400 王弘仁 41.2
401 楊博偉 41.2
402 熊大 41.2
403 馬克杯杯 41.1
404 青未了 41.1
405 Marco Yuen 41
406 嚴俊傑 41
407 CK Chung 41
408 小乖乖 41
409 張聖宗 40.8
410 Kian Tse 40.8
411 Stuart 40.8
412 Jialun Shan 40.8
413 羅小屈 40.8
414 林建宏 40.8
415 Albert Hsu 40.8
416 DHRC夢想高飛 40.7
417 黃正賢 40.7
418 黃范銘 40.7
419 she******@gmail.com 40.7
420 CCLai 40.7
421 Yip Chung 40.7
422 Poon Chi Ho 40.6
423 Oliver Lin 40.6
424 Kailin 40.6
425 天涞 40.5
426 Dennis 40.5
427 獨個跑 40.5
428 王輿勳 40.4
429 洪志銘 40.4
430 Tony 40.4
431 59417 40.4
432 Ben Chiang 40.3
433 杜老爺 40.3
434 Melvin张振忠 40.3
435 歇蔡 40.2
436 陳文學 40.1
437 Ronan 40.1
438 Wen Heng Weng 40.1
439 陈德文 40
440 Scott Chen 40
441 Mole Lin 39.9
442 Dong H 39.9
443 MHLee 39.8
444 劉桐瑞 39.6
445 Peter Chang 39.6
446 邱俊元 39.5
447 Alan Wan 39.5
448 shing Lam 39.5
449 iongtsun 39.5
450 Willis YF Poon 39.5
451 吳建龍 39.4
452 王楚禾 39.3
453 HsiuMing Lin 39.2
454 戴智斌 39.2
455 徐偉育 39.1
456 Sunny Chan 39.1
457 Keithchon 39.1
458 Scott 39.1
459 Beal Tung 39.1
460 S-Chin 39.1
461 Simon 39.1
462 Vincent kwong 39
463 葉小莫 39
464 Marvin Liang 39
465 吳金展 39
466 Mr Ng 39
467 159_Andrew 39
468 Kenny Chan 39
469 李經傑 38.9
470 施鈞豪 38.8
471 Leo Wong 38.8
472 劉旺駿 38.8
473 毛念生 38.7
474 Chung Mou Chen 38.6
475 Ben 38.6
476 黃興邦 38.5
477 謝志松 38.5
478 Bingo志鵬 38.5
479 繆嘉駿 38.5
480 Bryan2299 38.5
481 朱建豪 38.5
482 戴秀雄暱稱 38.3
483 Oscar Cheng 38.2
484 李進廉 38.2
485 TatSeng 38.2
486 GoRun 38.2
487 Kal Wong 38.2
488 Daniel Lu 38.1
489 Andy增義 38.1
490 Aubrey 38.1
491 蔡振欽 38
492 Rod 38
493 Wei-Chih Li 37.9
494 簡省豪 37.8
495 David 37.8
496 37.8
497 潘彥志 37.8
498 施祥春 37.7
499 antonioku 37.6
500 陳昱達 37.6
501 老葉 37.5
502 LUK Chi Fai 37.5
503 Ray Lee 37.5
504 Ethan Wu 37.5
505 李怀生 37.4
506 Douglas Chang 37.4
507 Josh 37.4
508 吳志峯 37.3
509 YJ Tsai 37.2
510 sadiku wu 37.2
511 Steven Lam 37.1
512 陳家鳳 37.1
513 I-Chien Jan 37
514 莊晉維 37
515 Herbert Hsu 37
516 Kuo Cheng Chen 37
517 孝謙 37
518 蔡宏昌 36.9
519 William Hung 36.9
520 Koala Yeung 36.9
521 朱開宇 36.9
522 Beluga.一鳴 36.8
523 dat*****@gmail.com 36.8
524 Chris Chang 36.8
525 李松青 36.8
526 Wayne Chie 36.6
527 Charles Pang 36.6
528 Sam Yin 36.6
529 胡立中 36.6
530 梁明輝 36.5
531 Yeung Chi Ming 36.5
532 楊敦棋 36.4
533 林光佑 36.3
534 鄭朝華 36.3
535 鄔至賢 36.2
536 Rayson CHAN 36.1
537 詹永興 36.1
538 林祚長 36
539 Keith Ma 35.9
540 Martin Hsueh 35.8
541 联友 35.7
542 CHAN WAI PAN 35.7
543 Stephan Chang 35.7
544 Oyster Dang 35.5
545 Qiyang He 35.4
546 Tony Chan 35.4
547 Chia-Wei Lee 35.3
548 Tsang CK 35.3
549 pc2****@yahoo.com.tw 35.3
550 Peter 35.2
551 16_鄭文良 35.1
552 Jamie Lin 35.1
553 LKF 35
554 Sam 34.9
555 周子鍵 34.8
556 Chen Chun ting 34.8
557 Tony Chu 34.8
558 Ting-Yi Chou 34.7
559 Eric Yang 34.6
560 Savio 34.6
561 Alex Kwan 34.5
562 Asio 34.5
563 Hung-Jen Chang 34.4
564 李強安 34.4
565 陳信法 34.4
566 Po-Tseng Lee 34.4
567 王博緯 34.3
568 DragonCloud 34.2
569 66261 34.2
570 周維新 34.2
571 Bill Chou 34.1
572 Sean 34
573 Ray Yu 34
574 RU 34
575 Roy 34
576 Alan Ng 33.9
577 Chris Tsang 33.9
578 danielwang 33.9
579 劉潤琳 33.6
580 Cheng Yen Kung 33.5
581 張國賢 33.5
582 林建廷 33.5
583 Hinly 33.5
584 張立德 33.4
585 Jing Wei Kuo 33.4
586 justdoit 33.4
587 Davidyu5678 33.4
588 劉志雄 33.4
589 Jason Tang 33.4
590 鄭博修 33.2
591 王宥錡 33.2
592 minghsuan 33.2
593 Bill Manson 33.1
594 馮廣明 33
595 Tim 33
596 立信 32.9
597 歡樂嚕卡斯 32.9
598 王昱凱 32.8
599 Howard Yang 32.8
600 Leo Liao 32.7
601 Patrick Lau 32.6
602 莊宗瑋 32.6
603 金建銘 32.4
604 劉宸睿 32.4
605 Gavin Liao 32.4
606 shaw 32.4
607 Allen Chu 32.4
608 jun 32.3
609 RC 32.2
610 Zico 32
611 洺豪 32
612 Wen-Jeng Lee 31.9
613 Keith Li 31.7
614 叉傑克 31.6
615 Eddy Wu 31.4
616 Hugo Wu 31.3
617 方永城 31.2
618 塗昭丞 31.1
619 Andy To 31
620 Kidd Ho 30.9
621 鍾濟遠 30.9
622 60518 30.9
623 小蔬菜 30.7
624 Mars 30.7
625 YentsengLin 30.7
626 Calvin 30.6
627 alesi 30.6
628 游昇樺 30.5
629 奕錡 30.3
630 Kpa 30.2
631 吳玠錚 30.1
632 辜振华 30
633 吳小哲 29.9
634 蔡謹 29.9
635 Jim 29.8
636 Denis 29.4
637 Blindfly 29.4
638 王志文 29
639 Arthur Yeh 28.9
640 Ryan Lee 28.6
641 曾則叡 28.3
642 fish0048 28.2
643 張傑森 28.1
644 區壬豪 28
645 廖乾宏 27.8
646 陳志驅 27.6
647 Joshua Tso 27
648 施尚志 26.6
649 RQ 26.4
650 鄭偉聖 26.3
651 CC Chen 曾展超 25.5
652 Sean 25
653 DL 25
654 測試付款 24.8
655 40_Ben Kao 24.8
656 Raymond Tsang 24.6
657 許駿毅 24.2
658 楊順興 24.1
659 Ricky Young 22.9
660 听泉 22.2
661 陳家瑋 21.8
662 李明謙 20.3
663 Jones 20.1
664 06_翼志 20
665 太空飛鼠 20
666 text 20
667 賴俊帆 20
668 I-Shan Wang 20
669 Ho-ju Lin 20
--- Show first 669 rank only ---
Last updated: 2024-02-26 (Updated every Monday)
加入排行榜條件:
  1. 帳號設定內開啟「加入排行榜」
  2. Uploaded more than 6 activities within 30 days.
  3. Log in RQ within 30 days.

您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。