Runlevel Leaderboard
Premium

Runlevel is a comprehensive index of running ability, the higher runlevel you get, the better running ability you are.We calculate your Runlevel based on your all activities, through Runlevel you can find your pace zones, and the best esitmated finished time for all corresponding distance.

Rank Public Name Runlevel
江承鴻 63.9
Ray Fong 62.4
RuNick Ip 61.9
4 楊志明 61.8
5 Dennis Shao 61.3
6 Jack 59.7
7 Chung Him Lau 59.6
8 KFCS 59.6
9 楊志祥 58.9
10 王冠翔 58.4
11 Marcus Wong 58.4
12 莊忠益 57.6
13 許仁豪 57.4
14 欒奇叡 57.1
15 柳青谷 57.1
16 黃意堅 56.9
17 56.6
18 Fung Ka Wai 56.3
19 鐘傑西 55.8
20 黃張維 55.6
21 林盈祥 55.5
22 余文彥 55.4
23 LBJ 55.4
24 魏君銘 55.3
25 蔡松男 55.3
26 韓忠龍 55.3
27 Coach Hank 陳政翰 55.2
28 羅俊宏 55.2
29 Kan 55.2
30 Uriah 55.1
31 吳清正 55
32 余宗龍 54.8
33 Timothy 54.8
34 張正賢 54.7
35 Joseph 54.6
36 楊小羊 54.5
37 Coach KaPo 54.5
38 朱宏仁(小朱教練) 54.4
39 jackyhei 54.4
40 黃書韋 54.3
41 邱禹文 54.2
42 Tim 54.1
43 莊冠世 53.9
44 Ken Wu 53.9
45 吳書平 53.9
46 阿宏 53.9
47 Roy Han 53.7
48 Johan Young 53.7
49 小林 53.7
50 Michael Wang 53.6
51 羅譽寅 53.3
52 葉昇達 53.1
53 Jee Yeoh 53.1
54 53
55 王世賢 53
56 黃洛彬 52.9
57 林政豪 52.9
58 何祥瑜 52.9
59 Derek Yuen 52.6
60 陳賢璟 52.6
61 江勝裕 52.6
62 Dylan 52.5
63 李振億 52.5
64 Wilson 52.5
65 張君平 52.5
66 Chenchih Huang 52.2
67 61_哈林 52.1
68 嘴平猪之助 52.1
69 Lin John 52.1
70 鍾易霖 52
71 Wan Chi Ho 52
72 Juno Yau 52
73 潘明宏 52
74 林延聰 51.8
75 Sherman 51.8
76 KaiLiWang 51.8
77 Jackey Ng 51.7
78 Vincent Chan 51.7
79 Chen Wei Ming 51.7
80 蕭朝文 51.6
81 米漿 51.6
82 69170 51.6
83 丘怡昀 51.4
84 Kevinufo 51.4
85 鄭介程 51.4
86 Minyuan 51.2
87 憲民 (Kevin教練) 51.2
88 Ray 51.2
89 Ar Dy 51.1
90 陳宗鑫 51.1
91 楊易誌 50.7
92 Ray Chang 50.6
93 李健安 50.5
94 吳有騰 50.4
95 Ryan 50.4
96 劉俊宏 50.3
97 Alan Wan 50.3
98 HsiuMing Lin 50.3
99 陳俊仲 50.3
100 mingon 50.3
101 Shen Shen 50.3
102 白品鍵 50.2
103 Richard Hou 50.2
104 孫雩峰 50.1
105 Ho-cheng Yao 50.1
106 Tony Liu 50.1
107 趙元 50.1
108 Alvin Lee 50
109 張凱倫 50
110 Jeffy 50
111 暱稱 49.9
112 小科 49.8
113 Rivers Casper 49.8
114 江澤霆 49.8
115 王國雄 49.6
116 Yin Ng 49.5
117 蕭朝仁 49.4
118 郭泰仲 49.4
119 Damon 49.4
120 王琮凱 49.4
121 A Zon 49.4
122 Kao Ching Feng 49.3
123 Andy 49.3
124 李宏泰 49.2
125 James Hung 49.2
126 Ko Chiu 49.2
127 Josh 49.1
128 張俊億 49.1
129 Raymond Liu 48.9
130 黃亮中 48.8
131 YUSHU LIU 48.8
132 阿明 48.8
133 徐國峰 48.7
134 陳季寬 48.7
135 林哲緯 48.6
136 陳政男 48.6
137 gary 48.6
138 王炯珵 48.5
139 JUN 48.5
140 Samuel Lo 48.5
141 ZeroGeass 48.5
142 Chan Chun Chih 48.4
143 甘寶民 48.4
144 王寶慶 48.4
145 Jeffrey Liu 48.4
146 So 48.4
147 Niko Wong 48.4
148 練真雄 48.3
149 124_陳裕昌Samuel 48.3
150 品帆 48.3
151 吳金展 48.3
152 Topas 48.3
153 keith 48.3
154 Ryan Tsai 48.2
155 白文正 48.2
156 MARC TIEN 48.2
157 Jonas 48.2
158 吳啓豪 48.2
159 高志明 48.1
160 Ivan Liao 48.1
161 廖立民 48.1
162 48.1
163 Kyle Yeh 48.1
164 Leon-Yu 48.1
165 run forest run 48
166 Garvin 48
167 Max CHEN 48
168 Wilfred Chung 48
169 Kris Tsai 48
170 Joe Lee 47.9
171 ArnoldTsai 47.9
172 Christopher Ho 47.9
173 郭大誠 47.9
174 Lawrence Cheung 47.8
175 AsherZ 47.8
176 Chi-Ming Chan 47.8
177 陳書瀚 47.7
178 賴銘舜 47.6
179 張阿其 47.5
180 Marco Kuo 47.5
181 16_鄭文良 47.5
182 47.5
183 羅偉郎 47.5
184 黃家政 47.5
185 李睿騰 47.5
186 Lee 47.4
187 張志銘 47.4
188 Chuan Luen Wu 47.4
189 Swimming Su 47.3
190 楊明曜 47.3
191 楊志偉 47.3
192 彭俊銘 47.3
193 Sam Siu 47.3
194 Yu-Liang Yang 47.2
195 Alex Liu 47.2
196 Ryan9 47.2
197 施博翔 47.2
198 陳慶華 47.1
199 吳國瑋 47.1
200 Eric313 47.1
201 Chester 47.1
202 龔家賢 47.1
203 Bingo志鵬 47
204 Cw Lan 47
205 William Chiang 47
206 Vincent Wang 46.9
207 Jesse 傑西 46.9
208 Charles Kuo 46.9
209 曾重賓 46.8
210 王若揚 46.8
211 莊宗瑋 46.8
212 國鴻 46.8
213 蘇峻玄 46.7
214 Ike Cheng 46.7
215 杨斌 46.6
216 Chen Sam 46.6
217 周明德 46.5
218 Minor Lau 46.5
219 陳建民 46.5
220 cooper 46.5
221 Li Sun 46.5
222 董建弘 46.3
223 Andy-kuo 46.3
224 Falco Huang 46.3
225 林小成 46.2
226 Pei-Yu Huang 46.2
227 Henry Chen 46.1
228 李紀綱 46.1
229 曾翊庭 46
230 Sheng-Chen Wen 46
231 Kevin Tsui 46
232 塗孟儒 46
233 sanchi Chen 46
234 Ted Cheng 45.9
235 Ming-Hsu Pan 45.9
236 Tony Lin 45.8
237 賴晉得 45.8
238 黃植煒 45.8
239 凃凱傑 45.8
240 TH 45.8
241 郭翰丞 45.8
242 Redsunlin 45.8
243 陳志偉 45.7
244 陳恆德 45.7
245 陳昭維 45.6
246 Yi 45.6
247 余佳和 45.6
248 Eddie Hua 45.6
249 古漢斌 45.5
250 吳志雄 45.5
251 David 45.5
252 陳嘉仁 45.5
253 林聿毅 45.4
254 KK Tsao 45.4
255 高健智 45.4
256 張鈞量 45.4
257 Dajun Xiang 45.3
258 Gin Edward 45.2
259 林哲毅 45.2
260 戴秀雄暱稱 45.2
261 Alethea 45.1
262 一線EdwardHo 45.1
263 天涞 45.1
264 James 45.1
265 小民 45
266 王俊智 45
267 Beluga.一鳴 45
268 Joe Hsiao 45
269 老翁 44.9
270 Uncle Seal 44.9
271 LY Chang 44.9
272 陳肇宗 44.9
273 King Ting Fung Michael 44.9
274 Ivan Yeung 44.8
275 梁明輝 44.8
276 Nichol Lee 44.7
277 陳浩文 44.7
278 Jason洪 44.7
279 Poki 44.7
280 Meng 44.7
281 Charles Chiu 44.6
282 Teng Yun Hung 44.6
283 shi*********@gmail.com 44.6
284 吳榮堂 44.6
285 Norton Lin 44.5
286 Johnny 44.5
287 04_黃建溢 44.4
288 Brian Chu 44.4
289 廖俊雄 44.4
290 黃聖 44.4
291 戴智斌 44.4
292 Elia 44.4
293 Peter 44.3
294 帥哥興 44.3
295 huang yaolin 44.3
296 Ting 44.3
297 CY 44.3
298 蛋蛋 44.3
299 嚴俊傑 44.3
300 陳榮駿 44.2
301 Leaf 44.2
302 羅正全 44.1
303 ERIC 44.1
304 Charles Pang 44.1
305 Jason 44.1
306 洪坤福 44.1
307 Jeff Chen 44
308 Jack Wong 43.9
309 43.9
310 Benson Gao 43.9
311 Steven Lam 43.8
312 Peter Chen 43.8
313 繆嘉駿 43.8
314 Tony 43.8
315 Eddie Liu 43.7
316 Ching Wan 43.7
317 詹永興 43.7
318 小路 43.6
319 蔡振欽 43.6
320 TCS 43.6
321 spw 43.6
322 联友 43.5
323 Eric Yang 43.5
324 Allen Wu 43.5
325 Chun-Yu Lin 43.4
326 郭曜輝 43.3
327 湯祥林 43.3
328 David Chou 43.3
329 billy lei 43.3
330 MHLee 43.2
331 Lo 43.2
332 林廷昕 43.1
333 SamYY 43.1
334 邱俊元 43
335 Steve Huang 43
336 CCL 43
337 杜易展 42.9
338 Shane Liao 42.9
339 Mole Lin 42.9
340 郭思宏 42.9
341 楊敦棋 42.9
342 Shin Ling Lai 42.9
343 Alex 42.8
344 Wayne Sham 42.7
345 小正正 42.7
346 Hower Cheng 42.7
347 林晏履 42.6
348 林威宇 42.6
349 Eric Chang 42.6
350 余少君 42.6
351 羅彥文 42.6
352 Melvin 42.5
353 汪柏廷 42.5
354 Ryan 42.5
355 李仕逵 42.4
356 陳柏仲 42.4
357 許璧麟 42.4
358 黃建宗 42.3
359 Henry Lee 42.2
360 Denis 42.2
361 Marvin Liang 42.2
362 張光煒 42.2
363 Keith’s 42.2
364 Izero Lee 42.1
365 許斐盛 42.1
366 李仁安 42.1
367 吳冠融 41.9
368 阿簡 41.9
369 Jerry 林建宏 41.9
370 37_林鼎軒 41.8
371 71209 41.8
372 賴國根 41.7
373 MK Lee 41.7
374 大齊 41.7
375 Carl 41.5
376 梁新泓 41.5
377 李長一 41.5
378 Johnny Chen 41.4
379 王弘仁 41.4
380 洪志銘 41.3
381 容光宇 41.3
382 James Lee 41.2
383 Sunny Chan 41.2
384 Simon Wu 41.2
385 許振瑭 41.2
386 許彥豪(許願好) 41.1
387 Zoxi 41.1
388 黃泓力 41.1
389 葉宣佐 41
390 Lin Chih Feng 41
391 張傑森 41
392 DKHYOK 40.9
393 李強安 40.8
394 Dickson 40.8
395 Watsao Su 40.7
396 楊岳欣 40.6
397 Yiu Cheung Lau 40.5
398 吳阿元 40.5
399 陳耀應 40.4
400 張博翔 40.3
401 CC Ɔ 40.3
402 陳俊傑 40.3
403 李奇儒 40.2
404 Marco Yuen 40.1
405 Andrew 40.1
406 JL 40
407 劉耀駿 40
408 JUN 40
409 Marco Chang 39.9
410 CM Tai 39.8
411 Chung Mou Chen 39.8
412 Alex Tsai 39.8
413 Dong H 39.8
414 劉旺駿 39.8
415 曾耀群 39.7
416 Justin Loo 39.7
417 施冠宇 39.7
418 hoho 39.7
419 Kuo-Chih Chen 39.6
420 王宥錡 39.6
421 劉天賜 39.4
422 蔣清河 39.4
423 李坤峰 39.4
424 Martin Hsueh 39.4
425 劉潤琳 39.3
426 陳昱達 39.3
427 Jukai 39.3
428 YJ Tsai 39.2
429 Ryan Jiang 39.1
430 Edmund 39.1
431 Cliff 39.1
432 Willis YF Poon 39.1
433 shing Lam 39
434 馬克杯杯 39
435 吳建龍 39
436 瘦一斤 38.9
437 38.9
438 黃丞鋌 38.8
439 暱稱 38.8
440 Kai Liu 38.8
441 Corey Huang 38.7
442 kwong wing kei 38.7
443 Byren Louie 38.7
444 David 38.7
445 GoRun 38.7
446 林嘉員 38.7
447 Miles 38.6
448 Keithchon 38.6
449 戴煦 38.6
450 老葉 38.5
451 鄭宇澤 38.5
452 小蔬菜 38.4
453 Jamie Lin 38.4
454 張聖宗 38.3
455 Andrew 38.3
456 Kenny Chan 38.3
457 李怀生 38.2
458 Yu-Shiang Lin 38.2
459 Mars 38.2
460 Vic Chiu 38.1
461 Jeffrey Chau 38.1
462 Shrek Chung 38.1
463 林建廷 38.1
464 Genmei Chang 38
465 葉向陽 38
466 孝謙 38
467 黃興邦 37.9
468 劉信宏 37.9
469 林嘉志 37.8
470 YentsengLin 37.8
471 帥伯 37.8
472 簡省豪 37.7
473 Herbert Hsu 37.7
474 陳奇平 37.6
475 凝視著 37.6
476 Po-Tseng Lee 37.5
477 Daniel Lu 37.4
478 周維新 37.4
479 楊順興 37.4
480 Brian Hsieh 37.4
481 Ben Chiang 37.3
482 Clement Yip 37.3
483 Oyster Dang 37.1
484 Yeung Chi Ming 37.1
485 Kuo Cheng Chen 37.1
486 Jason 37.1
487 朱承輝 37
488 shaw 37
489 74067 37
490 William Hung 36.9
491 Ian Lee 36.9
492 Kian Tse 36.9
493 Alex Kwan 36.9
494 Koo Soon Kuang 36.9
495 王博緯 36.9
496 I-Chien Jan 36.8
497 Oliver Lin 36.8
498 Doer Yang 36.8
499 Tim 36.8
500 Alan Tang 36.8
501 Rod 36.7
502 Aubrey 36.7
503 66261 36.6
504 Jeter Huang 36.5
505 Mike 36.5
506 Andrew Liang 36.3
507 塗昭丞 36.3
508 Wen-Jeng Lee 36.3
509 Chia-Cheng Hsu 36.3
510 Cheng Yen Kung 36.3
511 Rayson CHAN 36.2
512 Alan 36.2
513 李經傑 36.1
514 Josh 36.1
515 Sax Chen 36.1
516 馮廣明 36
517 育偉 36
518 Larry Wu 35.9
519 dat*****@gmail.com 35.9
520 Kidd Ho 35.8
521 楊小民 35.8
522 王咸棋 35.8
523 邱顯強 35.8
524 陳永璁 35.8
525 Stuart 35.7
526 朱恩賢 35.6
527 阿倪 35.6
528 吉米牌花生醬 35.5
529 Davidyu5678 35.5
530 謝志松 35.4
531 NG KAM WAH WEBSTER 35.4
532 Pong 35.3
533 Max 35.3
534 CHAN WAI PAN 35.2
535 林馬克 35.2
536 Blindfly 35.2
537 李松青 35.2
538 Jim 35.2
539 盧彥廷 35.2
540 Bryan2299 35.2
541 Andy增義 35.1
542 SOU chonmeng 35
543 劉智賢 34.9
544 豬豬 34.9
545 廖乾宏 34.9
546 小林 34.8
547 14_石世旻 34.7
548 葉其欣 34.7
549 陳信法 34.7
550 Zico 34.7
551 Cj Cheng 34.7
552 山姆伯伯 34.6
553 王楚禾 34.6
554 Luk Yu Fei Fly 34.5
555 吳小哲 34.5
556 鄔至賢 34.5
557 Chris Chang 34.5
558 立信 34.4
559 劉志雄 34.4
560 Stephen Wong 34.4
561 林祚長 34.3
562 龔洺生 34.3
563 TatSeng 34.3
564 Alan Ng 34.2
565 Wei-Bor Tsai 34.2
566 劉明達 34.2
567 李進廉 34.1
568 Mr Ng 34
569 Koala Yeung 34
570 隔壁的老王 34
571 Tsang CK 33.9
572 周子鍵 33.9
573 李昭慶 33.9
574 Hung-Jen Chang 33.8
575 Jyunyen Kuo 33.8
576 金建銘 33.7
577 李明謙 33.7
578 Keith Ma 33.6
579 Ethan 33.6
580 10_黃世明 33.5
581 彥暉 33.3
582 pc2****@yahoo.com.tw 33.2
583 Wu Xiaohua 33.2
584 Benson Chen 33.1
585 林佑璋 33.1
586 施尚志 33
587 Jason Lai 32.9
588 江高竹 32.9
589 Andy To 32.8
590 蕭仲良 32.7
591 呂宏曉 32.7
592 Alvin 32.7
593 WEI PING WU 32.6
594 陳正憲 32.5
595 Leo Chak Kuen Li 32.4
596 Eric Chau 32.2
597 鄭朝華 32.2
598 Run 32.1
599 RICHARD SHIM 32.1
600 歐布哲 32.1
601 ColeH 32.1
602 叉傑克 32
603 Patrick Lau 32
604 洺豪 32
605 劉家豪 31.9
606 辜振华 31.5
607 Asio 31.5
608 31.4
609 方永城 31.4
610 曾則叡 31.4
611 Tim Hou 31.3
612 Sam Yin 31.3
613 Mars 31.2
614 方偉德 31.1
615 Arthur Yeh 31.1
616 Jialun Shan 31.1
617 Gary Lai 31
618 鄭偉聖 30.9
619 Howard Yang 30.8
620 James Wang 30.8
621 sadiku wu 30.7
622 Nathan Wang 30.6
623 熊科达 30.5
624 游昇樺 30.4
625 張志堅 30.4
626 太空飛鼠 30.1
627 Ricky Young 30.1
628 Hugo Wu 30
629 Allen Chu 29.9
630 Jack Cheng 29.9
631 陳志驅 29.8
632 William lam 29.8
633 Wenyuan Peng 29.8
634 陈德文 29.7
635 鄭博修 29.6
636 antonioku 29.5
637 SHIH1980 29.4
638 Calvin 29.3
639 Jones 29.2
640 Tsung-Lin Tsai 29.1
641 劉宸睿 28.9
642 陳福維 28.7
643 Joshua Tso 28.6
644 陳重儒 28.5
645 區壬豪 28.5
646 Gavin 28.1
647 60518 28.1
648 Yen Chia Chen 28.1
649 周彥君 27.9
650 Yeung Hoi Sang 27.3
651 吳玠錚 27.1
652 天下誰有 27.1
653 許至璿 27.1
654 Ng Mark 26.9
655 13_吳冠毅 26.8
656 Stanley 26.8
657 小明 26.5
658 Henry Yang 26.4
659 許勛閔 26.2
660 馬雲龍 26.2
661 張偉軒 25.6
662 許駿毅 25
663 40_Ben Kao 25
664 David Hui 24.1
665 曾慶強 24.1
666 Lun 22.6
667 greedyfire 22.5
668 Chia-Wei Lee 22.4
669 林彥廷 22.4
670 kubozuka 21
671 黃啟明 20.8
672 I-Shan Wang 20.5
673 lauwah 20
674 Raymond Tsang 20
675 涂志豪 20
676 text 20
677 Jacky 20
678 Ho-ju Lin 20
679 Sherlock Law 20
680 陳志宏 20
--- Show first 680 rank only ---
Last updated: 2023-02-06 (Updated every Monday)
加入排行榜條件:
  1. 帳號設定內開啟「加入排行榜」
  2. Uploaded more than 6 activities within 30 days.
  3. Log in RQ within 30 days.

您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。